June 2022

‎การศึกษา 2018 ที่ตีพิมพ์ใน ‎‎จิตวิทยาบุคลากร‎‎

‎การศึกษา 2018 ที่ตีพิมพ์ใน ‎‎จิตวิทยาบุคลากร‎‎

ขว้างในบ้านน้อยลงทําให้พวกเขาอุทิศเวลาและพลังงานให้กับงานของพวกเขามากขึ้นและทําให้ผู้ชายที่เห็นด้วยมากกว่า‎‎โรคประสาท‎‎เพื่อให้เข้าใจถึงโรคประสาทอย่ามองไปไกลกว่าจอร์จคอสตานซาของซิทคอมที่ยาวนาน “Seinfeld” จอร์จมีชื่อเสียงในด้านประสาทของเขาซึ่งการแสดงตําหนิพ่อแม่ที่ผิดปกติของเขา เขากังวลเกี่ยวกับทุกอย่างหมกมุ่นอยู่กับเชื้อโรคและโรคและครั้งหนึ่งเคยลาออกจากงานเพราะ ‎‎ความกังวล‎‎ (เปิดในแท็บใหม่)‎‎ การเข้าห้องน้ําส่วนตัวไม่ได้นั้นท่วมท้นเกินไป‎ ‎คนที่มีโรคประสาทสูงกังวลบ่อยและลื่นไถลเข้าสู่ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้อย่างง่ายดาย  ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี, คนประสาทมักจะพบสิ่งที่ต้องกังวลเกี่ยวกับ. ก. 2021 ‎‎เรียน‎‎ (เปิดในแท็บใหม่)‎‎ พบความสัมพันธ์เชิงลบกับโรคประสาทและรายได้...

Continue reading...